geoland-logo
Αναζήτηση
SMS
    Η λίστα είναι άδεια.

Η λίστα σας : τοποθεσίες

Αναζήτηση
SMS

GDPR

Όροι χρήσης και Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το μεσιτικό γραφείο GEOLAND PORTOHELI, με έδρα το Πορτοχέλι Αργολίδας, Παραλιακή Πορτοχελίου Κόστας 24, Τ.Κ 21061, 2754031164, email: sales@geoland.properties ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών του σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής "Κανονισμός") όπως ισχύει.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε είναι αποκλειστικά: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ ή Αριθμός διαβατηρίου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού. Αυτά τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Νόμιμο λόγο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:
α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, ήτοι η ανάθεση εντολής πώλησης/ενοικίασης ακινήτου και η ανάθεση εντολής υπόδειξης ακινήτου προς αγορά ή ενοικίαση,
β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας,
γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως ο ν. 2472/1997.

- Η επιχείρησή μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο.

- Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν από την επιχείρησή μας για τους σκοπούς προώθη σης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities).

- Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θε μελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

- Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από το μεσιτικό γραφείο GEOLAND PORTOHELI, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε
συγκεκριμένου ς περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμι μοι λόγοι που
μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητή σετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σα ς ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο μας, email: sales@geoland.properties, τηλέφωνο: 2754031164

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Το μεσιτικό γραφείο GEOLAND PORTOHELI, εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με σ τόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψης τους. Ωστόσο, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και η ελεύ θε ρη χρήση του από οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα καταφέρουν ποτέ να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, που θα τους επιτρέψουν πρόσβαση και, ενδεχομένως, χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Location for : Listing Title